پست های ارسال شده در آدر سال 1392

زنان و مشارکتی شایسته /انتصاب خانم مولاوردی به شورای فرهنگی اجتماعی زنان

خانم شهیندخت مولاوردی به عضویت شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درآمد با حکم رییس جمهور شهیندخت مولاوردی به عضویت شورای فرهنگی- اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید

دیدار و گفتگوی سفیر نروژ با خانم مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان

دیدار و گفتگوی سفیر نروژ با معاون رییس جمهور در امور زنان سرکار خانم مولاوردی   در این دیدار ینس پترکمپورود ضمن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید

درخواست رسیدگی به اوضاع نابسامان شرکت پرداخت الکترونیک سامان

در پی اوج گرفتن نارضایتی سردفتران از بروز اشکالات متعدد سیستم پرداخت الکترونیک مستقر در دفاتر اسناد رسمی روز گذشته جمعی از دفاتر اسناد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید