نگاه ها...

گاهی روی حرفهای آدمها هم باید برف سنگین سکوت ببارد و بنشیند و انگار نه انگار که زیر این برف سکوت، دنیایی از حرفهای رنگ و وارنگ، سپید و سیاه، نشسته. دنیای عجیبی  است.

گاهی باید گذاشت و گذشت. باید به برف سنگین سکوت، اجازه ی باریدن داد روی اینهمه پلیدی روی اینهمه سیاهی، روی اینهمه حقارت، روی اینهمه تلخی در جریان، تا کمی روزگار نفس بکشد...

/ 7 نظر / 16 بازدید
امینی

سلام و عرض ادب . دو چیز طیره عقل است لب فرو بستن / به وقت گفت و گفتن به وقت خاموشی . سعدی علیه الرحمه

نوبخت

الا ای برف! ببار بر این دنیای ناپاکی ، بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است ببار ای برف! تو روح آسمان همراه خود داری تو پیوند میان عشق و پروازی ، ببار به ایوان سیاهی ها تو که فصل سپیدی را سرآغازی ببار ای برف!

ساداتی ندای قلم

سلام وارادت سکوت اگرمفهوم نداشته باشد که سکوت نیست وعنوانش بی تاثیر اما چه شده است بین شما وآن دوست وهمکارگرامی که با کنایه ها مطالبتان را می گوئید لذا استدعا دارم تا بدترازاین نشده باهم بنشینید ومشکلات را بصورت دوستانه حل کنید چون خودم تجربه تلخی دارم لطفا به هرنحوی که فکر ودرایت می کنید مسائل را حل کنید

مدونات کاتب

با سلام و درود محضر همکار بزرگوار نظر بر اینکه در نشانی http://www.ghatreh.com/news/nn17351833 مطلبی علیه دفاتر اسناد رسمی با عنوان ( آزار مردم در دفاتر ثبت اسناد خودرو) منتشر گردیده لذا استدعا دارم در صورت صلاحدید با مراجعه به سایت فوق الذکر (سایت قطره) نظر خود را در خصوص مطلب یاد شده درج فرمائید چه اینکه عدم پاسخگویی به چنین مطالبی در نظرعموم آن ها را موجه جلوه خواهد نمود خاصه آن که چنین مطالبی را در قالب حمایت از عموم مردم منتشر می گردد قبلا از مساعی مبذوله قدر دانی می نمایم.

صولت یاوری

دورود برسرکارخانم سردفتر سهرابی برف زیباست خاصه اگر بعدازچند سال دراصفهان ببارد . به محض شروع بارش برف دفتر رارها کرده وبه کوچه پشتی رفتم ومحو تماشای باریدن مرواریدهای آسمانی شدم . برف زیباست وزشتی ها را بصورت موقت می پوشاند. هواسرد وزمستانی است ولی بهارنیز درراه است .

من ،شاید یک سردفتر

سکوت نکن دوستم.هیچ برفی برای ابد نمی تواند صورت زشتی های زمین رابپوشاند...پاک کردن بدیها هنر خود ماست نه برف...

هادی بنیادپور

من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم ، آتش می افروزم