7 دی روز کودکان بهبود یافته از سرطان

حرکت های مردم نهاد و دغدغه مند اجتماعی، حرکتهایی عمیق، ماندگار و ثبت همیشگی بر دل تاریخ اند. بی شک در رهگذار تاریخ، نهادهایی پرقدرت رونق می گیرند و در مقابل مشکلات ریشه می دوانند و می رسند بدانجا که روزی مردم با افتخار کنار آنها همچون خانواده ای همیشه حامی، می ایستند؛ حرکتهایی هستند که اصالت؛ استوارگامی، تلاش بی وقفه بدور از ناامیدی و دلسردی، همراه همیشگیشان باشد. خانواده بزرگ محک، از جمله ی این نهادهاست.

بی تردید، برای نهادینه شدن در اجتماع، و تکریم واقعی یک مجموعه، ضرورت دارد که دغدغه حقوق حقه و واقعی مردم را داشت بی هیچ رنگ و لعاب و حاشیه ی سیاست و تظاهر. و بی شک صداقت شرط اول و آخر در طی طریق در بستر همراهی دائمی و ماندگار اکثریت است.

روز هفت دی، روز کودکان بهبود یافته از سرطان بر تمام کودکان اعم از در حال مبارزه با سرطان و کودکان بهبود یافته از سرطان مبارک، و تلاش بی وقفه ی خانواده محک مستدام و روزگار بر تمام حامیان این خانواده ی بزرگ، شاد و پر رونق و پر امید.

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
نوبخت

!!!! http://alef.ir/vdcjmye8tuqevyz.fsfu.html?210063