/ 1 نظر / 95 بازدید
دفتریار

سلام همکار گرامی آیا شما درباره ممنوع شدن تنظیم اسناد ورثه ای شنیده اید؟ امروز به سامانه ثبت آنی زنگ زدم گفتن دیگر دفترخانه نمی تواند برای اسناد ورثه ای سند بزند و وراث برای اخذ سند یکبرگی نسبت به سهمشان باید به واحد ثبتی مراجعه کنند نکته مهم اینکه تاکید داشت دو سه روز است که ابلاغ شده ضمنا اینجا را هم ببینید http://www.khorasannotary.ir/news.php?id=4423&num=4423 لطف میکنید اگر پستی در این باره بگذارید تا با اطلاع رسانی کمی شفاف شود قضیه