اوراق باطله در دستان نسیم صبح
آینه‌ی روزمرگیهایم، غوطه ور در تلاطم امواج خروشان این روزها. در تلاش برای قامت راست نگه داشتن میان طوفانی که می‌گذرد برما... راوی روزگار سختی...
مطالب قدیمی تر »
کدهای اضافی کاربر :